Ochrana súkromia v spravodajstve

Spracovanie osobných údajov v spravodajstve

Pri spracovaní osobných  údajov na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti sa uplatňujú osobitné podmienky, lebo prevádzkovateľ spoločnosť GEVA s.r.o. šíri a zverejňuje tieto údaje pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie. Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť GEVA písomne na adrese GEVA s.r.o., Veternicová 16, 841 05 Bratislava alebo emailom na adrese info@behame.sk.  

Spoločnosť GEVA s.r.o. je prevádzkovateľom publicistického magazínu: Behame.sk. Spoločnosť GEVA s.r.o. spolupracuje so spravodajskou a publicistickou agentúrou SITA. 

Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii

Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva spoločnosť GEVA na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/ inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Spoločnosť GEVA nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.