Nedostatok pohybovej aktivity je globálnym problémom, Slovensko nevyšlo bez škrabancov

Nedostatok pohybovej aktivity je globálnym problémom, Slovensko nevyšlo bez škrabancov
Viac ako štvrtina svetovej dospelej populácie, čo predstavuje približne 1,4 miliardy ľudí, nie je dostatočne pohybovo aktívna, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
BRATISLAVA 26. júna - Výskumné údaje naznačujú, že globálna úroveň pohybovej aktivity sa za posledné dve desaťročia nezlepšila. Všetko naznačuje, že problematiku treba riešiť nielen na globálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých krajín, vrátane Slovenska. Celosvetovo približne 1 z 3 žien a 1 zo 4 mužov nevykonáva dostatok pohybovej aktivity.

Situácia je závažnejšia v krajinách s vysokými príjmami, kde miera inaktivity vzrástla od roku 2001 o päť percent. V roku 2016 bolo 28 % dospelých nedostatočne pohybovo aktívnych, pričom medzi dospievajúcimi vo veku 11 až 17 rokov to bolo až 81 %. Na Slovensku sa úroveň pohybovej aktivity sledovala prostredníctvom rôznych prieskumov. Podľa prieskumu o správaní sa ľudí na Slovensku z roku 2022, 42,4 % respondentov sa venuje prechádzkam, 24,7 % rekreačnému športu, 17,5 % športu a 15,4 % respondentov sa nepohybuje vôbec.

Prieskum „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC) odhalil pokles pohybovej aktivity u mladších vekových skupín počas rokov 2014 až 2022. Eurobarometer zameraný na šport z roku 2022 zistil, že 35 % Slovákov sa venuje športu aspoň raz za týždeň, čo je o 3 % menej ako v priemere EÚ.
Podľa WHO má nedostatok pohybovej aktivity negatívne dôsledky na verejné zdravie, vrátane rizika rozvoja chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby, diabetes mellitus 2. typu a niektoré druhy rakoviny. Štatistické údaje ukazujú, že sedavý spôsob života prispieva k zvýšeniu úmrtnosti až o 20 % až 30 %.

Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 až 2030, ktorý vychádza z aktualizovaného národného programu podpory zdravia a globálnych odporúčaní WHO. V stredu ho schválila aj vláda. Ciele plánu zahŕňajú zlepšenie úrovne verejného zdravia, zvýšenie úrovne fyzickej aktivity obyvateľstva a prevenciu chronických neprenosných ochorení. Akčný plán kladie dôraz na multi-sektorový prístup a zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi jednotlivými rezortmi. Pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Pravidelná pohybová aktivita má množstvo pozitívnych účinkov na zdravie vrátane prevencie chronických ochorení, zlepšenia duševného zdravia a zvýšenia kvality života. Za predpokladu systematickej a dostatočne intenzívnej fyzickej aktivity môžeme očakávať pozdvihnutie celkového zdravotného stavu spoločnosti.
26.6.2024   /   Zdravie   /   Autor: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.   /    Foto: Bigstock

Ďalšie články