Maratóny a bežecké podujatia vo svete i na Slovensku opäť rastú

Maratóny a bežecké podujatia vo svete i na Slovensku opäť rastú
Maratóny a cestné behy sa po značných obmedzeniach spojených s pandémiou Covid 19 vracajú do tempa a podoby ako sme ich poznali pred rokom 2020. Pre všetkých organizátorov i bežcov však i naďalej ostáva referenčným rok 2019, ktorý bol v mnohých prípadoch doteraz akýmsi vrcholom.
Tejto téme sa venujú priebežne viaceré hodnotenia, medzi nimi aj prieskum na americkom bežeckom trhu, ktorý je svojou veľkosťou a sofistikovaným zberom dát jasným lídrom. Z výsledkov za rok 2023, ktoré boli vyhodnocované na vzorke 100 najväčších (rozumej najpočetnejších) podujatí v USA vyplynuli viaceré zaujímavé poznatky. 

Hovoria aj o tom, že týchto 100 najväčších podujatí zaznamenalo v roku 2023 celkovo 1 613 108 bežcov, a to bolo o 16% viac ako v roku 2022. Súčasne však čísla roku 2023 ešte nedosiahli hodnoty z pred pandémie. V roku 2019 totiž na vtedy 100 najväčších amerických podujatiach štartovalo až 1 874 586 bežcov.

No a čo hovoria podobné prehľady o dianí na Slovensku? Tu sa samozrejme nemôžme oprieť o tak rozsiahle štatistiky v zmysle počtu sledovaných pretekov, a tak sa v tomto prehľade obmedzíme len na štyri najväčšie, a to z pohľadu disciplíny maratón a polmaratón. 
Spracovanie ďalších bežeckých podujatí na iných vzdialenostiach by si vyžiadalo omnoho viac času, čo však neznamená, že sa o to niekto nemôže pokúsiť. Na týchto vybraných pretekoch potom sledujeme tie parametre, ktoré majú spoločné a tými sú počty bežcov, ktorí dobehli do cieľa v oboch zmienených disciplínach, teda do cieľa maratónu a polmaratónu. 

Ako vyzerá vývoj na Slovensku po takomto porovnaní? Optimisticky. Celkové čísla ukazujú, že covidový útlm je jasne prekonaný a v niektorých prípadoch je prekonaný už aj referenčný rok 2019. V tabuľke nižšie je uvedený počet bežcov, ktorí na týchto pretekoch dokončili maratón a polmaratón a potom aj percentuálne porovnanie jednotlivých rokov. Rok 2020, ako temer úplne pozastavený sme z prehľadu vynechali. Názvy podujatí sú pre prehľadnosť zovšeobecnené.

Preteky/Rok201920212022202319/22 (%)19/23 (%)
22/23 (%)
Košice5335333342038885- 21,22
+ 66,54+ 111,40
Bratislava4046152522003887- 45,63
- 3,93+ 76,68
Banská Bystrica
857617881780+ 2,80- 8,98
- 11,46
Rajec822605593905- 27,86
+ 10,10
+ 52,61
 
Vidíme, že rok 2023 zaznamenal pre tri zo štyroch podujatí výrazný nárast počtu bežcov oproti roku 2022 a u dvoch z nich (Košice a Rajec) i prekonania počtov z roku 2019. 
Ak sa budeme zaoberať výlučne maratónom, a na ten sa pozrieme z pohľadu výlučne slovenských bežcov, ktorí dokončili preteky v tejto kráľovskej disciplíne, vidíme tiež zásadnejšie pozitívne zmeny. K celkovým číslam prispel najmä výsledok z Košíc, kde na jubilejnom 100. ročníku MMM prekonal počet slovenských bežcov rok 2019 až dva a pol násobne.
 
Maratón 2023 - Slovenskí bežci
Počet
Maratón Košice
3068
Maratón Bratislava
463
Maratón B. Bystrica
127
Maratón Rajec
187

Tieto výsledky dali tak trochu odpoveď aj na otázku aký je celkový domáci potenciál v disciplíne maratón. Vidíme, že je relatívne vysoký, no nie vždy a všade ho dokážeme využiť a motivovať vytrvalostných bežcov, aby si z ponuky všetkých disciplín vybrali samotný maratón. Výsledok z Košíc je však povzbudivý a prejaví sa postupne určite aj na ďalších pretekoch. To si však budeme môcť potvrdiť až na konci roka 2024.
23.5.2024   /   Ostatné   /   Autor: bk   /    Foto: SITA/AP

Ďalšie články