FOTO: Medzinárodný maratón mieru 2022

FOTO: Medzinárodný maratón mieru 2022