Je behanie závislosť? A je dobré vymeniť jednu závislosť za druhú?

Je behanie závislosť? A je dobré vymeniť jednu závislosť za druhú?
Robí beh človeka závislým alebo je to naopak najlepšia terapia proti všetkým druhom závislostí?
Najskôr bežec absolvuje preteky na 5 km, 10 km, polmaratón, maratón, 100 km..., vzdialenosti sa stále predlžujú. Na konci každého behu, ktorý znamená posunutie hranice zase ďalej, je eufória a nepredstaviteľná radosť. Keď počúvate bežca, ktorý práve prešiel týmto zážitkom, nadobudnete pocitu, že nič lepšie na svete ako beh nemôže ani existovať.

Závislosť na športe

Keď však budete rozprávať s rovnakým bežcom vo chvíli, keď z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť vybehnúť na svoje trasy, vycítite z neho hlboký smútok, beznádej, frustráciu až apatiu. Nie sú práve toto prejavy závislosti?
Počet bežcov naozaj závislých na behu sa nepohybuje v percentách, ale v promile. Závislosť na behu je však veľmi nebezpečná choroba. Postihnutí idú ďaleko cez výkonnostné hranice svojho tela a namiesto toho, aby im beh pomáhal posilňovať zdravie a fyzickú kondíciu, tak si ním vyslovene škodia.

Závislí ignorujú varovné signály svojho tela, napríklad pri zranení nedoprajú telu žiadny čas na liečbu - regeneráciu a vybehnú. Jednoducho si nevedia predstaviť, že by nevybehli. K tomu všetkému ešte začnú zanedbávať zamestnanie, rodinu, priateľov - beh sa pre nich skrátka stane stredobodom sveta. Ak dosiahnete tohto stavu, tak už ste na hranici závislosti. Problémom je, že toto nie je zatiaľ všeobecne vnímané spoločnosťou ani odborníkmi ako oficiálna diagnóza, rovnako ako závislosť na nákupoch či počítačoch.
Normálny návyk na behanie

Rozhodne nie je dobré podceňovať príznaky opísané v predchádzajúcom texte, ale na druhú stranu by tiež nebolo dobré, aby ste sa hneď desili vo chvíli, keď dobehnete do cieľa dlhého behu, počas ktorého vám všetko úplne vychádzalo, a cítite sa po ňom ako v Rauši. Tento stav nie je možné po fyzickej stránke ani náhodou porovnávať s tým, čo sa odohráva v tele a psychike človeka, ktorý si šľahol.

To, že ste schopní prekonávať stále dlhšie a dlhšie trasy, pretože vaša trénovanosť prirodzeným spôsobom stúpa, nemožno porovnávať s tým, že drogovo závislí potrebujú pre uspokojenie svojej závislosti čoraz väčšie množstvo drogy. To, že sa necítite dobre, keď nemôžete pár dní vybehnúť, je skôr známkou toho, že beh robí vášmu telu dobre, ale rozhodne to nie sú abstinenčné príznaky.

Počas protidrogovej závislosti, závislosti na alkohole a nikotíne, najmä u mládeže

Ak sa spýtate dnes psychológov na ich názor ohľadne toho, či je beh z ich pohľadu závislosťou, odpovedia vám v tom duchu, že ho vnímajú skôr ako pozitívny jav, ktorý pomáha najmä pri mládeži k tomu, aby sa nestala závislou na drogách, alkohole či nikotíne. Dôvodom je to, že mladí sa cítia často neistí a sú často ovplyvňovaní svojim okolím, a prostredníctvom behu sa stávajú sebavedomejšími a tiež sú vedení k tomu, aby preberali viac zodpovednosti za seba a svoj ​​život.
Beh nielen ako prevencia, ale aj ako prostriedok na prekonanie už existujúcej závislosti

Behanie sa dá veľmi efektívne použiť na prekonanie už existujúcich závislostí a na predchádzanie možnej recidívy. Beh môže veľmi vhodne doplniť terapeutické opatrenia v stacionárnych alebo ambulantných zariadeniach pre drogovo závislých a alkoholikov. Pozitívny efekt behania sa dá vysvetliť predovšetkým posilnením sebavedomia pacientov a človeka všeobecne. Postihnutých doteraz viedol stres a každodenné problémy k tomu, aby siahli po droge, alkohole, cigarete. V behu môžu nájsť aj inú alternatívu, ako sa so stresom a životnými problémami vyrovnávať.

Otvorenejší pre terapiu

Už v roku 1972 preukázali psychológovia zo Sacramenta, že bežecký tréning pomohol zlepšiť predovšetkým psychický stav pacientov (alkoholikov). O 20 rokov neskôr Ulrich Bartmann preukázal, že bežecký tréning trvajúci 14 týždňov viedol nielen k zlepšeniu fyzickej, ale aj emocionálne kondície zúčastnených. Účastníci boli navyše otvorenejší voči ďalším terapeutickým opatreniam a trpeli oveľa menej recidívou ako pacienti, ktorí nebehali. Štúdia z Kielu objavila podobné výsledky už po 6 týždňovom bežeckom tréningu.

Opäť cítiť svaly

Okrem pôsobenia behania na psychiku je pozitívne aj to, že pacienti prostredníctvom športu začínajú opäť cítiť svoje telo - akoby sa s ním znovu zoznámili. "Ja som Fero - teší ma, ja som tvoje telo". Počas závislosti mnohí z pacientov svoje telo poškodzovali, teraz zrazu pre neho robia niečo dobré - stratený syn sa vrátil. Kto sa cíti vo svojej koži dobre, tak si praje, aby to tak aj zostalo a nemá už taký problém vykašľať sa na prostriedky, ktoré ho poškodzujú. K podobným výsledkom dospela aj štúdia, do ktorej boli zapojení ambulantne dochádzajúci pacienti, kedy sa po 10 týždňoch bežeckej terapie účastníci začali o svoje zdravie starať oveľa uvedomelejšie. Bežecký tréning im pomohol získať zase kontrolu nad sebou a nad svojimi potrebami.

Je dobré vymeniť jednu závislosť za druhú?

Dôležité je, aby si pacienti na bežecký tréning zvykali pomaly. Mnohí vyjadrujú zo začiatku obavy, či ich závislostí oslabené telo môže tréning vôbec v zdraví prežiť. Niektorých je veľmi ťažké na behanie motivovať. Tréning preto musí byť veľmi dobre prispôsobený časovým i fyzickým schopnostiam pacienta, aby si uvedomil, že to tak ťažké zase nie je a že mu behanie zároveň nepridá ďalší životný stresový faktor! Potom ľudia odchádzajú z tréningu v pozitívnej nálade a nabudúce už zase stoja natešene na štartovej čiare.

Nebezpečenstvo, že sa závislosť na drogách a alkohole nahradí závislosťou na behu je veľmi malá, ak sa život " obrodeného " človeka nezameria len na šport. Naopak šport je ideálna cesta k tomu, ako motivovať pacientov, aby si pomohli sami. Behanie nie je žiadna náhradná droga, ale cesta k dlhodobej fyzickej i psychickej stabilizácii.

Aby sa pre vás nestal beh drogou - cvičte a meňte pohybové aktivity. Nedovoľte, aby sa pre vás stal beh drogou, ale priateľom. Ak potrebujete k životu nejakú drogu, nech je to skôr závislosť na tom sa hýbať.
11.3.2022   /   Bežecká škola   /   Autor: Miloš Škorpil   /    Foto: Bigstock

Ďalšie články