Beh slúži ako prirodzený prostriedok v boji s úzkosťou a depresiou, hovorí športová psychologička Pavlíčková

Beh slúži ako prirodzený prostriedok v boji s úzkosťou a depresiou, hovorí športová psychologička Pavlíčková
Pravidelná fyzická aktivita pri behu nielenže stimuluje uvoľňovanie endorfínov, známych ako hormóny šťastia, ale tiež vytvára pozitívne spojenie medzi telom a mysľou. "Dlhodobé pravidelné behanie tiež prispieva k postupnému prekonávaniu vlastných fyzických a mentálnych limitov, čo má významný vplyv na sebadôveru a psychickú odolnosť," hovorí Nikola Pavlíčková.
Vplyv fyzickej aktivity na psychické zdravie

Jedným z kľúčových psychologických mechanizmov spojených s pravidelným behaním je uvoľňovanie endorfínov, serotonínu a ďalších neurotransmiterov. Tieto látky nielenže pôsobia analgeticky a antidepresívne, ale taktiež ovplyvňujú celkovú náladu a emocionálnu stabilitu človeka. Kortizol, hormón stresu, je tiež regulovaný počas cvičenia, čo môže viesť k celkovému zníženiu úrovne stresu. Behanie tak slúži ako prirodzený prostriedok v boji s úzkosťou a depresiou, podporujúci psychickú odolnosť a schopnosť adaptácie na životné výzvy.

Pravidelný tréning môže slúžiť aj ako štruktúrovaná činnosť, ktorá prináša pocit kontroly a zmyslu. Zároveň beh môže prinášať radosť z čiastkových úspechov a zlepšení.
Fyzická aktivita podporuje kvalitu spánku, pokiaľ je spojená s pobytom v prírode je to ešte lepšie. Pri behu máte čas reflektovať a spracovať emócie. Samozrejme za predpokladu, že nejdeme fyzicky do extrému a nepoužívame beh ako únik pred problémami. V tom prípade môže aj škodiť.

Dlhodobé bežecké tréningy

Dlhodobé bežecké tréningy ponúkajú množstvo psychologických výhod v porovnaní s krátkodobými aktivitami. Pravidelnosť tréningu vám vytvorí štruktúru a disciplínu, čo môže pozitívne ovplyvniť vašu psychiku. Behanie môže fungovať ako katalyzátor na vytváranie pozitívnych návykov a disciplíny. Pravidelný tréning si vyžaduje štruktúru a odhodlanie, čo sú kľúčové komponenty na vytváranie pozitívnych návykov. Psychologicky je každý bežecký tréning možnosťou posilňovať schopnosť dodržiavať ciele, čo sa prenáša aj do ďalších oblastí života.
Dlhodobé pravidelné behanie tiež prispieva k postupnému prekonávaniu vlastných fyzických a mentálnych limitov, čo má významný vplyv na sebadôveru a psychickú odolnosť. Každý úspech v bežeckom tréningu, či už je to zdolanie určitej vzdialenosti alebo zlepšenie času, prispieva k pocitu vlastnej hodnoty a schopnosti. Pri krátkodobých aktivitách je pocit jednorazový nie dlhodobý.

Pravidelný bežecký tréning, najmä pri dlhých behoch, vám pomôže vybudovať fyzickú vytrvalosť a mentálnu odolnosť. Zvládanie fyzických výziev môže posilniť psychickú odolnosť. Behanie často zahŕňa postupné zvyšovanie náročnosti, dĺžky alebo intenzity tréningu. Postupné zlepšovanie predstavuje priebežnú výzvu, ktorá môže posilňovať schopnosť adaptácie a odolávania stresu. Behanie v rôznom počasí a terénoch vás naučí prispôsobiť sa nepriaznivým podmienkam. Táto schopnosť adaptácie môže byť prenesená na životné situácie, kde je nutné flexibilne reagovať na zmeny.

Dlhé tréningy vám môžu tiež slúžiť ako forma meditácie, kedy umožňujú sústrediť sa na vlastný dych a myšlienky. Táto prax podporuje psychickú pohodu a relaxáciu.

Viete čo je fenomén „Runner's high“?

Fenomén "Runner's high" predstavuje jedinečný stav eufórie a pohody spojený s behaním. Psychologicky je tento jav spojený s uvoľňovaním endorfínov, dopamínu, endokanabinoidov a serotonínu v mozgu počas intenzívneho fyzického cvičenia. "Runner's high" má pre psychický stav bežca hlboký význam, pretože tieto chemické látky pôsobia analgeticky a antidepresívne, vytvárajúce pocit šťastia a eufórie. Táto psychická reakcia na behanie nielen odmeňuje fyzický výkon, ale tiež posilňuje pozitívne asociácie s behom, čo vás môže motivovať k pravidelnému cvičeniu a posilňovaniu psychickej pohody. Fenomén "Runner's high" teda nespočíva iba vo fyziologických zmenách, ale má aj hlboký psychologický vplyv na vnímanie behu ako pozitívnej aktivity.

Prečo je dobré byť členom bežeckej komunity?

Bežecké komunity a zdieľanie zážitkov pre vás môžu predstavovať sociálnu podporu, ktorá môže výrazne ovplyvniť váš psychický stav. Pocit príslušnosti a zdieľanie cieľov s ostatnými členmi svorky posilňuje motiváciu a vytvára prostredie, kde je možné zdieľať úspechy i výzvy. Psychologicky má táto sociálna interakcia pozitívny vplyv na celkový pocit pohody a psychickej odolnosti.

Dokonca aj behanie v tíme má špecifické psychologické výhody v porovnaní s individuálnym behom. Tímové prostredie poskytuje sociálnu interakciu, podporu a súťaživosť, čo môže zvyšovať motiváciu. Psychologicky je beh v tíme spojený s kolektívnym cítením, zdieľaním úspechov a vzájomnou podporou, čo môže posilňovať psychickú pohodu.

Celkovo je možné konštatovať, že behanie má hlboký a pozitívny psychologický vplyv na jednotlivcov. Od uvoľňovania hormónov šťastia až po budovanie psychickej odolnosti a vytváranie pozitívnych návykov, behanie prináša komplexnú podporu pre psychickú pohodu. Psychológia behania nie je iba o fyzickej aktivite, ale o celkovom prepojení tela a mysle, ktoré môže formovať životnú perspektívu a spôsob, akým všetci čelíme výzvam každodenného života.
1.3.2024   /   Bežecká škola   /   Autor: Behejlesy.cz / Nikola Pavlíčková   /    Foto: Behejlesy.cz

Ďalšie články