Čítajte a formujte novú knihu Viktora Bielika. Otroci nových technológií

Čítajte a formujte novú knihu Viktora Bielika. Otroci nových technológií
Behame.sk a športový fyziológ Viktor Bielik prinášajú čitateľom portálu zaujímavý projekt.
Koncom marca 2014 vydá Viktor pokračovanie svojej úspešnej knihy Neležme, bežme. Na behame.sk si môžete každý pondelok prečítať úryvok z každej kapitoly, ale nielen to. Podieľajte sa aj na obsahu novej knižky! Ak vás uverejnená časť kapitoly zaujme (alebo aj nezaujme), pokojne ju okomentujte, prípadne napíšte, čo by ste si v danej kapitole ešte radi prečítali. Viktor si všetky ohlasy a podnety prečíta a pokúsi sa ich do knižky zakomponovať. Na vaše ohlasy sa tešíme na adrese sportdiag@sportdiag.sk. Predmet: Viktorova kniha. Príjemné čítanie.

Ľudia majú radi novinky. Niekedy, keď človek podľahne bežeckej letargii, potrebuje nový stimul. Niekomu stačí zmena bežeckého okruhu, iný potrebuje nové tenisky, oblečenie alebo novú hračku v podobe technologického pokroku. Prvý bezdrôtový snímač srdcovej frekvencie bol uvedený v roku 1982. Už o dva roky neskôr si mohli bežci sťahovať a analyzovať tréningové záznamy vo svojich počítačoch. S takmer dvadsaťročným odstupom prišli na trh prvé modely náramkových hodiniek umožňujúce monitorovať aj aktuálnu rýchlosť, respektíve tempo behu na základe GPS. Zaiste v prípade míľnikov, pripomínajúcich technologický pokrok v oblasti športového tréningu, a ich porovnaní so štatistikami zvýšenej početnosti účastníkov Národného behu Devín koncom 80-tich a po roku 2007 ide len o zhodu okolností. Nemôžeme tvrdiť, že nástupom nových technológii sa zvyšuje počet bežcov. U nás sa prvé bezdrôtové meranie srdcovej frekvencie roky používalo takmer výnimočne vo vrcholovom športe. Aj keď sledovanie údajov môže byť pre bežca určitým druhom motivácie.

Dnes vieme náramkovými hodinkami zmerať veľké množstvo dynamických premenných počnúc tempom behu, frekvenciou kroku, končiac časom kontaktu chodidla s povrchom či vertikálnym pohybom ťažiska. Z údajov sa dá zistiť, že elitný vytrvalostný atlét, bežiaci desiatku v tempe 3:00 min/km strávi vo vzduchu 40% z celkovej prebehnutej dĺžky. Priemerný rekreačný bežec je na tom o 10% horšie a u začiatočníka so slabšou kondíciou tvorí letová fáza len 20% z celkovej odbehnutej vzdialenosti. Máme k dispozícii obrovské množstvo údajov, no vo väčšine prípadov majú len štatistický význam a nie vždy ich vieme využiť natoľko, aby sme si zlepšili výkonnosť tobôž zmenili techniku behu.

13.1.2014   /   Poradňa Viktora Bielika   /   Autor: Viktor Bielik

Ďalšie články