Čítajte a formujte novú knihu Viktora Bielika. Exkluzívne na behame.sk

Čítajte a formujte novú knihu Viktora Bielika. Exkluzívne na behame.sk
Behame.sk a športový fyziológ Viktor Bielik prinášajú čitateľom portálu zaujímavý projekt.
Koncom marca 2014 vydá Viktor pokračovanie svojej úspešnej knihy Neležme, bežme. Na behame.sk si môžete každý pondelok prečítať úryvok z každej kapitoly, ale nielen to. Podieľajte sa aj na obsahu novej knižky! Ak vás uverejnená časť kapitoly zaujme (alebo aj nezaujme), pokojne ju okomentujte, prípadne napíšte, čo by ste si v danej kapitole ešte radi prečítali. Viktor si všetky ohlasy a podnety prečíta a pokúsi sa ich do knižky zakomponovať. Na vaše ohlasy sa tešíme na adrese sportdiag@sportdiag.sk. Predmet: Viktorova kniha. Príjemné čítanie.

Začíname s prvou kapitolou "Dnes nebežím, ležím".

,,Mnohí bežci sú na únave doslova závislí“


Všetko čo robíme, sprevádza prítomnosť signálov. Šíria sa spleťou dráh nervovej sústavy. Ak bežíte pomalým tempom, aktívne svaly dostávajú nespočetné množstvo signálov nevyhnutných pre dokonalú koordináciu na pohľad jednoduchých pohybov. Rýchlosť a množstvo signálov, ktoré produkuje mozog sa zvyšuje v závislosti od rýchlosti behu. Ak je tréning intenzívny, dochádza k únave. Vo fyziológii hovoríme o útlme. Exitované bunky  mozgu dočasne strácajú schopnosť produkovať signály v potrebnej miere. Hovorím tomu beh bez iskry. Strácate koncentráciu nie len na svalovú činnosť ale na čokoľvek iné. Ste ospalí, unavení.

Laco mi raz po rannom tréningu poslal SMS: „ďakujem, už mám druhú kávu v sebe a stále pozerám tupo do steny“. S niečím podobným som sa stretol, keď mi Andrew rozprával ako si po dvojhodinovom mítingu nechal ešte raz v skratke predstaviť celý návrh, aby na konci mohol zaujať rezolútne stanovisko.

Nám sa stáva niečo podobné, keď večer počas rozhovoru s druhou polovičkou nie sme duchom prítomní. Niežeby sme boli mysľou inde, len únava z celého dňa nás núti pozerať neprítomne do diaľky.

Prvým hlavným problémom je zníženie výskytu signálov. Voláme to centrálna únava. Veľmi zjednodušene by sme si mohli mozog pre naše potreby, pracovne rozdeliť do určitých oblastí. Riadia zapájanie svalov počas behu, umožňujú artikulovať pri rozprávaní, reagovať na podnety, či sústrediť sa. Regulujú ako fyzické tak aj duševné činnosti.
Každá oblasť je zodpovedná za niečo iné. Nadmerné zapájanie určitej oblasti vedie k jej následnému útlmu. Cítite ho po robote ako únavu a tešíte sa ako si doma vyložíte nohy, hoc i pracujete duševne. Ak celý deň študujete materiály, pripravujete podklady, sústreďujete sa, pocit útlmu sa dostaví.

Možno si spomínate, keď ste nastúpili do vášho prvého zamestnania, akí ste bývali unavení a koľko vám trvalo, kým ste si zvykli na pracovný režim. Tiež to súviselo s veľkým počtom signálov, ktoré ste prijímali, triedili a presúvali nervovou sústavou.

V mnohých prípadoch sa dá únava zo zamestnania oklamať ďalšou činnosťou. Pri duševnej práci dochádza k únave zodpovedných oblastí mozgu. Môžu vyžarovať útlm aj do iných oblastí, napr. do oblastí ktoré regulujú telesné pohyby. Preto niekedy cítite slabosť vo svaloch aj keď ste celý deň nič fyzické nerobili. Ak sa premôžete, je vysoko pravdepodobné, že po niekoľkých minútach klusania dostanete druhý dych.

Zrazu cítite, že nie ste až takí unavení. Ba viac po skončení sa cítite výrazne aktívnejšie aj z psychickej stránky. Potvrdzujú mi to športovci, ktorí hrávajú hokej v neskorých večerných hodinách a potom do tretej rána počítajú v posteli ovečky, lebo nemôžu zaspať.

Podľa určitých teórii, ak zvýšime aktivitu určitých centier v mozgu napr. behaním, znovu nabudíme utlmené centrá unavené duševnou prácou. Nie všetky zamestnania však spočívajú v duševnej práci. Sú zamestnania, ktoré aj keď nie sú extra náročné na spotrebu energie,  vyčerpávajú organizmus. Patria sem niektoré remeslá, drobné činnosti, práce na linkách...

16.12.2013   /   Poradňa Viktora Bielika   /   Autor: br, Viktor Bielik

Ďalšie články