V Bruseli sa rokovalo o tom, ako pomáhať športovcom so vzdelávaním aj po skončení kariéry

V Bruseli sa rokovalo o tom, ako pomáhať športovcom so vzdelávaním aj po skončení kariéry
Ministri a zástupcovia členských krajín na zasadnutí prijali uznesenie o kľúčových prvkoch európskeho modelu športu - solidarite medzi rôznymi úrovňami športu, spravodlivosti, integrite, otvorenosti, rodovej rovnosti a kvalitnom riadení športových organizácií.
BRATISLAVA 1. decembra - Už aj na európskej úrovni sa debatuje o tom, ako by sa športovci mohli uplatniť po skončení kariéry na trhu práce. Celoživotná pohybová aktivita, európsky model športu aj dvojitá kariéra športovcov boli na programe zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli. Slovensko na podujatí reprezentoval štátny tajomník pre šport.

Dôležitou otázkou rokovania bolo zabezpečiť, aby športovci mohli kombinovať svoju športovú kariéru so vzdelaním alebo prácou tak, aby sa dosiahol ich rozvoj a pomoc pri prekonávaní finančných neistôt. Predĺžená športová kariéra až do dospelosti si vyžaduje pozornosť dvojitej kariéry zamestnancov-športovcov a zamestnancov-trénerov, od ktorých sa očakáva, že po skončení športovej kariéry vstúpia na trh práce.
"Hlavným cieľom je pomôcť mladému talentovanému športovcovi úspešne sa venovať športovej kariére a získať vzdelanie, zvyšovať si zručnosti napríklad vo finančnej gramotnosti, ktoré mu po skončení športovej kariéry umožnia uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetlil Ivan Husár, štátny tajomník pre šport.

Ministri a zástupcovia členských krajín na zasadnutí prijali uznesenie o kľúčových prvkoch európskeho modelu športu, ktorý je založený aj na hodnotách, ako je solidarita medzi rôznymi úrovňami športu, najmä medzi profesionálnym športom a športom pre všetkých, spravodlivosť, integrita, otvorenosť, rodová rovnosť a kvalitné riadenie športových organizácií.

Rada EÚ prijala aj závery o celoživotnej pohybovej aktivite, ktorá podčiarkuje tento koncept v súvislosti s monitorovaním úrovne fyzickej zdatnosti jednotlivcov v priebehu ich života. "Dlhodobým cieľom je dosiahnuť zvýšenie pohybovej aktivity Európanov, a tak prispieť k ich zdraviu, redukcii záťaže na zdravotníctvo a nákladov súvisiacich so zdravím," doplnilo ministerstvo školstva.
1.12.2021   /   Ostatné   /   Autor: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.   /    Foto: Bigstock

Ďalšie články