Rezort školstva chce novým Zákonom o športe zjednodušiť procesy, SOŠV kritizuje proces tvorby aj obsah zákona

Rezort školstva chce novým Zákonom o športe zjednodušiť procesy, SOŠV kritizuje proces tvorby aj obsah zákona
Debyrokratizácia alebo zjednodušenie procesov je hlavným cieľom najnovšieho návrhu Zákona o športe z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), ktorý v parlamente prešiel do druhého čítania. 
BRATISLAVA 12. mája - Rezort školstva na ňom údajne pracoval približne dva roky. "Najskôr sa pracovalo na novelizácii zákona, avšak, v priebehu legislatívneho procesu vzhľadom na veľký počet pripomienok MŠVVaŠ SR predložilo návrh na nový zákon o športe," referuje ministerstvo.

Už v utorok, keď návrh prešiel v NR SR do druhého čítania, sa s procesom tvorby a obsahom zákona nestotožnila exekutíva Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Výkonný výbor SOŠV dokonca navrhol, aby bol tento zákon stiahnutý z rokovania parlamentu a prepracovaný. Podľa výboru pri príprave návrhu nového Zákona o športe absentovala diskusia so športovým hnutím.
Rezort tvrdí, že v množstve prípadov zapracoval pripomienky alebo si osvojil kompromisné riešenie. "Plne rešpektujeme postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých národných športových zväzov a národných športových organizácií na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy bolo potrebné zohľadniť aj rozsiahle pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách,“ uviedol štátny tajomník pre šport.
Medzí kľúčové body návrhu patria podľa ministerstva odstránenie nadbytočnej regulácie nesúťažného športovania, zvýšenie kontrolných mechanizmov, zvýšenie transparentnosti fungovania národných športových zväzov a národných športových organizácií či zjednodušenie a zefektívnenie vzdelávania inštruktorov športu v úzkej previazanosti na športové fakulty vysokých škôl. Upraviť tiež má pracovnoprávne vzťahy v športe týkajúce sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO. Upresniť má aj metodiky posudzovania aktívnej členskej základne do 23 rokov, aby nedochádzalo k účelovému navyšovaniu počtu členov národných športových zväzov (NŠZ) za účelom výpočtu sumy príspevku.

"Ďalšou kľúčovou témou je zefektívnenie a zjednodušenie systému financovania súťažného športu cez NŠZ. Navrhuje sa začleniť futbal a ľadový hokej do vzorca pre výpočet príspevkov jednotlivým športom, viaceré neolympijské športy by sa mali začleniť do vzorca na výpočet garantovaných financií či zvýšiť garantované finančné podpory Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru. Rovnako sa v návrhu zákona o športe zavádza garancia financovania školského športu (vrátane univerzitného športu) a značenia turistických trás," informovalo ministerstvo.
12.5.2023   /   Ostatné   /   Autor: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.   /    Foto: SITA

Ďalšie články