Niceboy ION SmartScale: Inteligentná váha s komplexnou analýzou dvanástich telesných parametrov

Niceboy ION SmartScale: Inteligentná váha s komplexnou analýzou dvanástich telesných parametrov
Niceboy ION SmartScale je schopná merať 12 telesných parametrov a vytvoriť profily až ôsmich osôb. Váhu je možné prepojiť s mobilnou aplikáciou Niceboy ION. Ponúka možnosť uložiť si údaje o veku, výške aj pohlaví a vďaka prepojeniu s aplikáciou je následne možné zaznamenávať pokroky v rozmedzí dní až mesiacov.
Inteligentná váha s komplexnou analýzou dvanástich telesných parametrov

Samotná hmotnosť nie je pre predstavu o telesnej kondícii úplne dostačujúca. Pre presnejší obraz je potrebné poznať aj ďalšie parametre. Okrem telesnej váhy dokáže váha analyzovať jedenásť ďalších parametrov vrátane množstva tuku či svalovej hmoty, metabolického veku, BMI a ďalších. Nová ITO technológia garantuje vysokú presnosť merania s odchýlkou ​​maximálne 50 gramov. Telesné hodnoty meria za použitia bioelektrickej impedancie (BIA), vďaka ktorej váha získava detailný obrázok o kompozícii aj celkovej kondícii tela. Nosnosť váhy je až 180 kg.
Mobilná aplikácia ponúkne štatistiky aj sledovanie plnenia cieľov

Mobilná aplikácia spracováva každé váženie do podrobných štatistík a vývojových trendov. S možnosťou nastavenia cieľov je možné sledovať ich plnenie v rôznych časových úsekoch. Do aplikácie sa môže pridať až 8 unikátnych používateľov. Váha potom užívateľa sama rozozná a do mobilnej aplikácie odošle jeho údaje pre individuálne štatistiky aj trendy. Môže sa tak vzájomne podporovať pokojne celá rodina, pretože v mobilnej aplikácii je možné namerané údaje medzi užívateľmi zdieľať. Aplikácia tiež podporuje zdieľanie údajov s Google Fit, Fitbit a Apple Health.

Súhrn kľúčových vlastností:

  • Aplikácia Niceboy ION
  • Meria a zaznamenáva 12 telesných parametrov 
  • Nosnosť 180 kg 
  • Sklenené prevedenie v dvoch farebných variantoch (čierna/biela) 
  • Pripojenie cez Bluetooth 
  • Automatické zapnutie a vypnutie 
  • Možnosť merania viacerých osôb (vytvorenie až 8 profilov) 
  • Zdieľanie s priateľmi 
  • Prepojenie s Google Fit a Fitbit
18.2.2022   /   Novinky   /   Autor: br   /    Foto: niceboy

Ďalšie články