Apríl Február Marec 2019
16.3 Sobota

Kuchynský RUNdál

Kuchyňa - Slovensko | Krosové behy

RAJECKÝ BOROŠOVEC

Šuja - Slovensko | Krosové behy
30.3 Sobota

Beh oslobodenia Topoľčianok

Topolčianky - Slovensko | Krosové behy

Spartan Race Super

Nagykanizsa - Maďarsko | Krosové behy
Apríl Február Marec 2019