Apríl Február Marec 2024
3.3 Nedeľa

Majcichovská desiatka

Majcichov - Slovensko | 10 km
16.3 Sobota

Beh ulicami Jasenia

Jasenie - Slovensko | 10 km

Laborecká desiatka

Strážske - Slovensko | 10 km
23.3 Sobota

Beh oslobodenia Topoľčianok

Topoľčianky - Slovensko | 10 km
Apríl Február Marec 2024