December Október November 2022
6.11 Nedeľa

Krásňanská desiatka

Krásno nad Kysucou - Slovensko | 10 km

Levická desiatka

Levice - Slovensko | 10 km
17.11 Štvrtok

Ferčekovská desiatka

Novoveská Huta - Slovensko | 10 km
December Október November 2022