V Osake sa uskutočnil kongres maratónskej asociácie AIMS

V Osake sa uskutočnil kongres maratónskej asociácie AIMS
Takmer s odstupom 5 rokov sa mohol opäť konať riadny kongres maratónskej asociácie AIMS. Ten, ktorý bol plánovaný v Batumi zmarila pandémia, a tak po Talline 2018 sa pred niekoľkými dňami stala hostiteľom organizátorov maratónov z celého sveta japonská Osaka.
Medzinárodný maratón mieru, ktorý je členským podujatím AIMS od roku 1991 a ktorý tento kongres hostil a organizoval už v roku 1999, chýbať ani tentokrát nemohol. O to viac, že to jeho zástupcom poskytlo príležitosť zhrnúť v ucelenej prezentácii okrúhlych 100 ročníkov maratónu v tomto meste a pozvať i týmto spôsobom bežecký svet do Košíc.

Hlavnou líniou trojdňového rokovania zostala téma návratu tohto odvetvia po ťažkých covidových rokoch na opätovnú trajektóriu rastu. A je povzbudivé, že podľa názorov prítomných delegátov, šéfov jednotlivých pretekov či pozvaných expertov existujú aj presvedčivé dáta, ktoré hovoria o tom, že sa to môže podariť.

Oživením kongresového programu bola i premiéra celovečerného filmového dokumentu s príznačným názvom 42,195 km, mapujúca osudy 5 žien z rôznych kútov sveta, ktoré sa v rôznych životných situáciách a s rôznou motiváciou pripravujú na svoj maratón. Diváci na celom svete si ho podľa vyjadrenia jeho tvorcov budú môcť azda už zakrátko pozrieť i v niektorej z distribučných sietí.

Úspešný bol i záverečný deň kongresu, na programe ktorého bola okrem iného aj voľba nových členov Rady riaditeľov AIMS, orgánu, ktorý má spolu s prezidentom AIMS kľúčové kompetencie pri rozhodovaní o napredovaní a dôležitých otázkach činnosti tejto asociácie. Kandidatúru riaditeľa MMM Branislava Koniara napokon delegáti veľkou väčšinou v tajnom hlasovaní potvrdili, a ten sa spolu s predstaviteľmi maratónov v Chicagu a Talline i polmaratónu v thajskom Bangsaene, stal pre dalšie štvorročné obdobie novým členom tohto výkonného boardu, na ktorého čele stojí prezident AIMS Paco Boaro z Valencie.

Celý program vyvrcholil priamo v uliciach Osaky samotným maratónom, ktorý jeho organizátori pripravujú nie tak dlho, iba od roku 2011, no s príslovečnou japonskou starostlivosťou. A čo najviac zaujalo z pretekov samotných? Popri pestrej riave tisícok bežcov, ktorí zaplavili ulice druhého najväčšieho japonského mesta, to bola i celá plejáda výborných výsledkov domácich pretekárov. Medzi mužmi až 22 z nich dobehlo v čase pod 2:10.

2.3.2023   /   Bleskovky   /   Autor: bk   /    Foto: Maratónsky klub Košice – archív

Ďalšie články