Vyvrtnutý členok, natrhnuté väzy členka. Čo s tým?

Vyvrtnutý členok, natrhnuté väzy členka. Čo s tým?
Predchádzať úrazom a preťaženiu dolných končatín je alfou a omegou rozvoja bežca. Keď už k preťaženiu či úrazu dôjde, je potrebné prijať a vykonať čo najrýchlejšie také opatrenia, ktoré budú viesť k čo najmenším možným následkom. Tejping je jednou z veľmi cenených a dnes často používaných foriem prevencie a to ako medzi vrcholovými, tak rekreačnými bežcami. Napriek vyššie uvedenému však pretrváva u väčšiny bežcov a bežkýň skôr laický pohľad na to, ako a kedy čo tejpovať.
Uvoľnený (pružný) členok, odbornejšie členkový kĺb je z hľadiska behu veľmi významným faktorom, ovplyvňujúcim, ako bude bežec schopný rýchlo bežať. Celá technika behu spočíva v pružnosti (uvoľnenosti) členka. Zároveň príliš uvoľnený členok so sebou prináša riziko asi najčastejšieho bežeckého zranenia, ktorým je vyvrtnutie.

V prípade "uvoľneného" členka sa dostávame k ďalšiemu paradoxu behu. V prípade uvoľneného členka ide o to, že členok musíme mať pružný, aby bol schopný rýchlo reagovať na nerovnosti povrchu, zmeny smeru, nevhodný došľap, a zároveň bol dostatočne pevný v tom, aby sme nevhodným došľapom či rýchlou zmenou smeru nespôsobili vyvrtnutie členka. Jedným z nástrojov posilnenia a uvoľnenie členka je bežecká abeceda, rolovanie na rolleroch a tejping. Vo všetkých troch prípadoch sa jedná o aktívny proces, aj keď sa môže niekomu zdať, že pri tejpingu je to skôr proces pasívny, kedy hlavnú úlohu plní tejpovanie, ale to je omyl. Aj tejping je forma aktívneho posilňovania, v jeho prípade však veľmi záleží na jeho aplikovaní.


Členok - Členkový kĺb

Úrazy členka, ako už bolo vyššie uvedené, patria k najčastejším bežeckým zraneniam. Aj keď sa jedná o veľmi časté postihnutie, nevenujú mu bežci a bežkyne dostatočnú pozornosť. Možno to vyplýva aj z početnosti, pretože čím častejšie sa niečo v živote človeka vyskytuje, tým viac sa na to potom človek pozerá ako na niečo bežného, ​​čo nie je nutné brať až tak vážne. Ak zraneniam členka nevenujeme potrebnú pozornosť, dosť často môžu znamenať koniec bežeckej kariéry, alebo športovej kariéry vôbec!

Výlet do anatómie

Členkový kĺb je tvorený distálnou - dolnou časťou tibie (holennej kosti). Tá je nosnou tkanív. Vnútorný členok tvorí práve tibia, vonkajší potom fibula (lýtková kosť). Tieto kosti sú spojené vo "vidlici" tibiofibulárnou syndesnósou. To je síce pevné spojenie, ale pri chôdzi a behu je pružné. Ďalšiu kĺbovú plochu tvorí členková kosť tzv. Trochlea. Stabilitu členka zaisťuje väzivový aparát, ktorý tvorí kĺbové púzdro a postranné väzy. Na vnútornej strane je to deltový sval, ktorý je pomerne pevný, ale na vonkajšej strane dochádza dosť často k poškodeniu väzov (líg. Fibulotalare anterior, líg. Fibulocalcaneare), keďže tieto bývajú menej pevné a pri vyvrtnutí ľahko praskajú. Ich nedostatočným liečením vzniká nestabilita členka. Tá potom vedie k poškodeniu chrupaviek, čo sa prejavuje bolesťou, opakovanými zväčšenými náplňami kĺbu a následne obmedzením tréningovej a športovej činnosti.


Natiahnutie väzov

Najčastejšou diagnózou úrazu členka je vyvrtnutie. Dochádza k nemu nadmerným pohybom mimo os, čím vznikne tzv. natiahnutie väzov (nafúknutie). To je možné považovať za prvý stupeň, keď ešte nie je porušená vonkajšia štruktúra ani pevnosť väzu, ale dochádza k drobným (mikroskopickým) trhlinkám, ktoré sa zahoja jazvou.

Príznaky natiahnutia väzov

Opuch a bolestivosť vonkajšej strany členka, ktoré limitujú jeho pohyblivosť.

Liečba natiahnutia väzov

Predovšetkým je potrebné čo najskôr ukončiť beh alebo športovú činnosť, pri ktorej k natiahnutiu väzov došlo. Prikladať ľad na postihnutý kĺb, urobiť elastickú bandáž a umiestniť nohu do zvýšenej polohy. Od druhého dňa natierať Kostihojovou masťou. Zaťažovať je možné pri fixácii elastickým obväzom alebo pevnejším typom bandáže od 4. dňa, resp. po odpuchnutí.


Čiastočné pretrhnutie väzov

Za druhý stupeň poškodenia sa považuje čiastočné pretrhnutie väzov (parciálna ruptúra), kedy je štruktúra väzu narušená, ale väz nie je ešte úplne pretrhnutý. Postihnutý pri došliapnutí pocíti (a dosť často aj počuje) rupnutie. Pri tomto stupni dochádza aj k poškodeniu kĺbového púzdra, ktoré je pretkané cievami.

Príznaky natrhnutých väzov

Veľká bolestivosť v oblasti vonkajšieho členka a v mieste pred ním, vznik pomerne silného a veľmi rýchleho opuchu v mieste poškodenia a častý býva aj krvný hematóm. Ten sa prejaví modrinou. Toto znamenie je dôležité pre rozlíšenie, či máte väzy "len" natiahnuté, či už natrhnuté.

Liečba natrhnutých väzov

Ak si väzy v členku natrhnete, najskôr vás ani nenapadne bežať ďalej, a aj keby vás to čírou náhodou napadlo, tak na to rýchlo zabudnite. Akonáhle sa dostanete domov, členok ľadujte a stiahnite elastickou bandážou. Každopádne je nutné čo najskôr zájsť na odborné vyšetrenie, rozhodne si nemyslite, že to prejde. Počítajte tiež, že tak 3 - 4 týždne vám bude nohu "krášliť" sadra alebo zinkový obväz. Po odstránení sadry alebo zinkového obväzu počítajte ešte ďalších pár týždňov s rehabilitáciou a pomalým zaťažovaním, takže ak si "nadelíte" natrhnutie väzov, vedzte, že do formy sa vrátite najskôr za pol roka. Je to kruté, ale je lepšie si naliať čistého vína hneď, ako premýšľať, že by to možno išlo nejako urýchliť.


Úplné pretrhnutie väzov

Najhorším prípadom poškodenia členka je úplné pretrhnutie väzov (totálna ruptúra ​​väzov). Pri nej dôjde už k porušeniu stability kĺbu, dochádza k výraznému poškodeniu kĺbového puzdra aj k poškodeniu chrupaviek. Proste masaker!

Príznaky pretrhnutia väzov

Príznaky sú v tomto prípade rovnaké ako u čiastočného pretrhnutia väzov členka, len na prvý pohľad ďaleko masívnejšie.

Liečba pretrhnutia väzov

Bežec či bežkyňa by sa mali správať rovnako ako v prípade natrhnutia väzov členka. Je dôležité si uvedomiť , že väzy by mali byť zošité do 24 hodín od ich pretrhnutia a následne fixované. Ak nie je úraz chirurgicky odstránený, je nutné upokojenie sadrovým obväzom. Táto fixácia pod koleno by mala trvať 6 týždňov. Neskôr sa potom pristupuje k postupnému zaťažovaniu s tejpom. Pri bolestiach či opuchu po odstránení sadry je vhodné používať masti či gély.

Chronické poškodenie

Pri neliečenom pretrhnutí väzov dochádza k uvoľneniu postihnutých tkanív, k ich nedostatočnému vyživovaniu a následnému prechodu do chronického štádia. V ňom je potom členok veľmi nestabilný a vždy stačí málo, aby sa vyvrtol - jednoducho ho nemá čo držať.

Návrat k behaniu vám umožní aj iná pomôcka, a tou sú bežecké palice. Ostatne behanie s palicami bolo pôvodne vymyslené práve pre situácie, kedy nemôžete poriadne chodiť, nieto behať, aby bolo možné preniesť váhu, ktorou sú zaťažované dolné končatiny, aspoň čiastočne na horné končatiny.
11.6.2015   /   Bežecká škola   /   Autor: Miloš Škorpil   /    Foto: bigstock

Ďalšie články