Vypredaný maratón v Košiciach kráča k jubileu

Vypredaný maratón v Košiciach kráča k jubileu
Na jubilejný MMM sa prihlásilo 5374 maratóncov, na polmaratón 4856 a na štafetový 4x štvrťmaratón 1968 bežcov.
„Príbeh nadšených Košičanov z vtedy 60 tisícového mesta, písaný v prvých rokoch samostatného Československa, sa napĺňa do podoby, ktorú sa pred takmer storočím nik netrúfol predpovedať. Roky 2023 a 2024 budú príležitosťou na hrdé bilancovanie toho, čo generácie organizátorov za neľahkých podmienok, často i v obdobiach búrlivých premien spoločenských pomerov dosiahli. Je to tiež príležitosť na pripomenutie si všetkých hodnôt, ktoré maratón v Košiciach pre svoje okolie, komunitu, mesto Košice i pre celú spoločnosť prináša. A tiež príležitosť vyvolať ďalšie impulzy a interakcie, ktoré budú znamenať ešte pevnejšie ukotvenie samotného Medzinárodného maratónu mieru v povedomí verejnosti i mnohých rešpektovaných autorít na celom svete. To všetko v prospech jeho ďalšieho napredovania i v období po prekročení storočnice“ hovorí sa v spoločnom prehlásení, ktoré na tlačovej konferencii v piatok 31. marca odznelo z úst Branislava Koniar, riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru a Jána Sudzinu, prezidenta Maratónskeho klubu Košice.

Pestrá mozaika aktivít

Jubileá a oslavy MMM, rozdelené do dvoch po sebe nasledujúcich rokov, teda k stému ročníku podujatia v roku 2023 i k stému výročiu jeho založenia v roku 2024, už získavajú jasnejšie kontúry. Popri primárnej úlohe zorganizovať samotné športové zápolenia sa pozornosť celého tímu sústreďuje aj na aktivity v oblasti športovej diplomacie, a to vo vzťahu k významným medzinárodným autoritám ako sú World Athletics, svetová maratónska asociácia AIMS či olympijské hnutie.
A medzi inštitúcie, ktoré poskytnú priestor na prezentáciu vzácneho odkazu maratónu v Košiciach bude s najväčšou pravdepodobnosťou patriť i Európsky parlament. Práve v jeho priestoroch v Štrasburgu by sa malo 11. alebo 12. septembra uskutočniť otvorenie prierezovej výstavy venovanej najdôležitejším míľnikom podujatia, ktorého minulosť je neodmysliteľne popretkávaná historickými premenami Európy 20. storočia.

Veľmi intenzívne pokračuje mapovanie archívov a sústreďovanie artefaktov i písomností aj priamo v Košiciach. Výsledkom všetkých týchto snáh by mohlo byť v dohľadnej dobe otvorenie Maratónskeho domu o čo sa čoraz intenzívnejšie snažia organizátori Medzinárodného maratónu mieru spolu s mestom Košice. Kým k tomu dôjde je tu iniciatíva a spolupráca s Východoslovenským múzeom, ktoré aj v minulosti jubilejné výstavy a prezentácie pripravovalo. Ďalšia v poradí by mala uzrieť svetlo sveta na začiatku septembra tohto roku.

A organizátori MMM nechcú zabudnúť ani na tie podoby osláv stého ročníka, ktoré sa odohrajú vo verejnom priestore, tak povediac na ulici. Vyvrcholením bude v sobotu 30. septembra atraktívny otvárací ceremoniál na Námestí maratónu mieru spojený s už tradičným zapálením maratónskeho ohňa.

Posol mieru

Za jeden z najzásadnejších počinov k jubilujúcemu maratónu v tomto roku možno považovať projekt spojený so vznikom a inštaláciou nového výtvarného diela, ktoré dostáva názov Posol mieru.

V roku 1960 bola v Košiciach odhalená dnes už ikonická socha maratónskeho bežca nesúca v názve aj podtitul Posol víťazstva. Jej autor Arpád Račko v diele zhrnul odkaz víťazstva Aténčanov v boji na obranu svojej demokracie v roku 490 pred n. l. Rovnako i presvedčenie, že pevná vôľa a odhodlanie robí z každého bežca zdolávajúceho maratónsku víťaza. Bez ohľadu na jeho umiestnenie či samotný výsledok.

I po viac než 60 rokoch vidíme mnoho dôvodov, aby sme sa otázkami pokoja, mieru a tolerancie zaoberali opakovane a nepretržite. A nie je to iba vojna na neďalekej Ukrajine, ktorá vytrháva ľudstvo z harmónie a mieru. I preto je tu unikátny koncept tohto nového výtvarného monumentu. Na jeho dominantnom základe, stvárňujúcom symbolické stupne víťazov, budú umiestnené tisícky maratónskych medailí ako mozaika snaženia ľudí každého veku, pohlavia či národnosti. A na každej z týchto medailí nájdeme slovo mier. Na samotnom vrchole, na pomyselnom piedestáli, uvidíme holubicu, posla mieru, ktorá má pod svojimi krídlami chrániť dôležité hodnoty, v ktoré musíme napriek všetkým pohromám stále veriť.

Nemenej symbolické bude umiestnenie diela. Svoj domov nájde v areáli košického Kulturparku. Toto miesto bývalých vojenských kasární sa i vďaka transformácii a integrácii našej spoločnosti zmenilo na priestor, kde rinčanie zbraní nahrádza duch umenia, kultúry a priateľského stretávania sa. Práce na vytvorení Posla mieru sa v týchto dňoch už začali s jasným cieľom predstaviť ho verejnosti ešte pred štartom jubilejného ročníka MMM. Ideový námet a myšlienku do konečnej podoby zhmotní výtvarník a sochár Rudolf Hofer.

Šesť mesiacov pred štartom – Vypredané

Bežecká pospolitosť sa nerozpakovala a účasť na jubilejnom maratóne vzala doslova útokom. Svedčí o tom tisíc prihlášok v prvom dni registrácie i to, že už v januári dosiahli počty prihlásených hodnoty, o ktorých organizátor informoval v minulých rokoch až v úvode septembra. Polemiky aká je vlastne kapacita maratónskych Košíc nekončia. Organizátori ich však vnímajú veľmi citlivo. Sú dané viacerými okolnosťami, medzi iným i celkovou disponibilnou infraštruktúrou mesta a tiež samotnými ubytovacími kapacitami. Maratóny, s ktorými sa ten košický v najlepšej svetovej dvadsiatke porovnáva sa odohrávajú v drvivej väčšine v obrovských svetových metropolách s priemerným počtom 2,5 milióna obyvateľov. Desaťkrát menšie Košice pôsobia v tejto zostave ako skutočná výnimka.

I preto sa 6 mesiacov pred štartom registrácia na všetky disciplíny jesenného maratónu fakticky zastavuje, a to na počte približne 12 500 riadne zaregistrovaných bežcov pre program samotnej nedele 1. októbra. Otvorený ostáva ešte sobotňajší Minimaratón – U. S. Steel Family Run, kde je dnes kapacita naplnená už viac ako na 50 % z konečného limitu 3 500 bežcov. To súčasne znamená, že pre oba dni maratónskeho víkendu je vyčlenených spoločne 16 000 štartových čísel.
31.3.2023   /   Cestné behy   /   Autor: bk   /    Foto: Maratónsky klub Košice – František Záborský

Ďalšie články