Po skončení 100. ročníka košického maratónu pribudne do maratónskych depozitov unikátny exponát

Po skončení 100. ročníka košického maratónu pribudne do maratónskych depozitov unikátny exponát
Do zbierkového fondu maratónu pribudnú po skončení jeho 100. ročníka historické stopky, používané od roku 1930, ktoré vtedajší organizátori zakúpili v hodinárstve Wilnrotter na Hlavnej ulici č. 12. Ich vlastníkom bol dlhoročný športový nadšenec, rozhodca a časomerač Oto Lewith, neskôr jeho syn Rudolf, ktorý v otcovej práci pri maratóne ďalej pokračoval.  
Obstaranie a používanie na tú dobu vskutku moderného prístroja bolo dôkazom o snahe vtedajších organizátorov všemožne skvalitňovať podmienky pre priebeh pretekov, ktoré už po prvých rokoch od svojho vzniku veľmi rýchlo nadobúdali medzinárodnú prestíž.
Stopky slúžili po dlhé desaťročia, a až do roku 1981 spoľahlivo odrátavali čas všetkým bežcom, medzi nimi aj svetovo známym olympionikom, akými boli Juan Carlos Zabala, Abebe Bikila, Waldemar Cierpinski, no i mnohým ďalším bežeckým hviezdam postupne štartujúcim v Košiciach. 

Osud samotných stopiek bol po emigrácii Rudolfa Lewitha do Austrálie a násilnom vyprataní jeho košického bytu nejasný. Našli sa takpovediac na smetisku a po dlhých rokoch boli, aj zhodou viacerých náhod, vrátené späť pôvodnému majiteľovi. Zásuvku v Melbourne však teraz definitívne opúšťajú a vracajú sa do Košíc, aby v muzeálnej expozícii dokumentovali mnohé príbehy tohto maratónu. 

Jedným z pamätných dní sa v tejto súvislosti stal i 28. október 1931, keď stopky odmerali nový traťový rekord Argentínčana Zabalu, neskoršieho olympijského víťaza z Los Angeles. O kvalite vtedy dosiahnutého času 2:33:19 svedčí aj fakt, že Zabalov traťový rekord ostal neprekonaný ďalších 19 rokov. Než stopky definitívne zastanú a ocitnú sa vo vitríne expozície, budú ešte raz symbolický spustené. Netreba dlho hádať kedy. Stane sa tak súčasne s výstrelom štartéra, ktorý pošle v nedeľu 1. októbra na trať 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru tisíce bežcov z celého sveta. A čo napokon odmerajú? Nechajme sa prekvapiť.
7.9.2023   /   Cestné behy   /   Autor: br   /    Foto: MMM / Maratónsky klub

Ďalšie články