Cookies

Súhlasím Na naších stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Behame.sk.
Bližie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.

Vplyv globálnej pandémie na aktívny životný štýl

Vplyv globálnej pandémie na aktívny životný štýl
Frekvencia športových aktivít sa v rôznych krajinách na svete zvyšuje a znižuje v pravidelných cykloch. Súčasná celosvetová pandémia vírusu COVID-19 má na pravidelné športovanie obyvateľov významný vplyv. Na základe anonymných dát z vybraných európskych krajín sa spoločnosť Garmin rozhodla zverejniť vplyv krízy na obľúbené športové aktivity.
Pred troma týždňami spoločnosť Garmin publikovala článok o vplyve pandémie COVID-19 na pohybové aktivity na území USA (early activity tracking trends in the United States). V tomto článku sa pozrieme na podobný rozbor situácie v piatich európskych krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté nákazou. (the top five EÚ countries by confirmed coronavirus cases). Jedná sa o Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Veľkú Britániu. Z dôvodu atypického prístupu bol zoznam navyše rozšírený o Švédsko, ktoré na rozdiel od ostatných piatich krajín zaviedlo len minimálne reštrikcie.

Rozbor je založený na dátach miliónov užívateľov hodiniek značky Garmin. Je dôležité najprv popísať prístup a metodiku. Obraz situácie by sa nedal vykresliť len na základe informácií vyplývajúcich z miery pohybu či z vývoja denného počtu absolvovaných krokov. Počet absolvovaných krokov sa po prepuknutí nákazy v každej z krajín významne znížil a zverejnené informácie slúžia len k naznačeniu, že sa ľudia pohybujú menej. V nasledujúcich riadkoch je vysvetlené prečo.
Zoberme si ako príklad ženu, žijúcu v 100 m2 byte v Taliansku. Počas dňa je schopná absolvovať veľmi nízky počet krokov, najmä vďaka obmedzenému priestoru, v ktorom sa pohybuje. Vzhľadom na situáciu je ale schopná absolvovať domáce cvičenie alebo pravidelne zaradiť aktivitu na rotopede. Jej celková fyzická aktivita tak nemusela v období pandémie klesnúť, ale naopak sa mohla aj zvýšiť. Vďaka okolnostiam len zmenila svoje zvyky a formu pohybu.

Šírka športových záznamov hodiniek značky Garmin a presnosť ich merania umožňujú sa hlbšie ponoriť do meraných dát. Podrobnejší rozbor dát je zásadný pre vykreslenie pravdivého obrazu toho, čo sa deje v našom svete. Hodinky ponúkajú meranie viac ako 20 rôznych športových a fitness aktivít. Takto rozsiahla ponuka funkcií, v kombinácii so širokou globálnou používateľskou základňou nám nielen hovorí, či sa ľudia pohybujú, prezradí nám predovšetkým ako sa pohybujú.

Pozrime sa na dáta

Každý z grafov ukazuje vývoj v šiestich európskych krajinách vybraných z vyššie uvedených dôvodov. Prvé obmedzenie pohybu začalo platiť 9. marca v Taliansku, ďalšie krajiny sa postupne pridali v nasledujúcich dňoch. Pre prehľadnosť a konzistenciu sme použili dátum 9. marca ako stred časovej osi a porovnali sme päť týždňov pred a päť týždňov po pre stanovenie percentuálneho nárastu a poklesu. Hoci to nie je v grafoch zobrazené, skontrolovali sme trendy rovnakého časového obdobia minulého roka, aby sme zaistili, že sezónne trendy budú oddelené od trendov vyvolaných udalosťami súvisiacimi s COVID-19.

Jazda na cyklistickom trenažéri

Ako na prvú aktivitu sa pozrieme na jazdu na bicykli vo vnútri, teda presnejšie na cyklistickom trenažéri. Náš hypotetický scenár, ktorý sme uviedli vyššie, sa zdá byť prekvapivo reálny. Najmä vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku, kde boli zavedené prísne podmienky obmedzujúce voľný pohyb. Pri porovnaní fázy pred a po obmedzení pohybu vo Francúzsku, vidíme nárast indoor cyklistiky o 157% počas obmedzenia. Tiež Španielsko a Taliansko vykazujú rekordne vysoké nárasty na úrovni 273% v Taliansku a dokonca 309% na území Španielska. Veľkosť nárastov nemožno prehliadať - sme svedkami historicky extrémneho nárastu aktivity, ktorej početnosť zvyčajne na jar klesá. Zatiaľ nikdy v minulosti sa podobná anomália nestala.


Za zmienku stojí, že za nárastom indoor cyklistiky stoja aj nové technológie, ktoré umožňujú absolvovať plnohodnotný cyklistický tréning v domácich podmienkach. Dnešné cyklistické trenažéry, napríklad od firmy Tacx, a programy pre virtuálnu jazdu, napríklad Zwift alebo Rouvy, umožňujú užívateľom jazdiť alebo pretekať pomocou internetového pripojenia. Jazda pritom nie je obmedzená len na najbližšie okolie a priateľov, po virtuálnej trase sa môžete previesť kdekoľvek na svete a to spoločne s cyklistami, ktorí sa v danej chvíli nachádzajú pokojne na opačnom konci zemegule. Obmedzenie pohybu vedie v prípade virtuálnej cyklistiky paradoxne k rozmachu a spojeniu ľudí medzi sebou.
Okrem nárastu počtu zaznamenaných indoor cyklistických aktivít, vidíme tiež nárast priemernej prejdenej vzdialenosti na jednu jazdu. Španielsko zaznamenáva neuveriteľný nárast priemernej dĺžky jazdy o 41%, Nemecko o 12% na jazdu. Zaujímavosťou je krivka Švédska s extrémnou hodnotou zaznamenanou 1. marca. Tento dátum sa vo Švédsku kryl s termínom slávneho lyžiarskeho preteku Vasaloppet. Myslíme si, že veľa ľudí, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli Vassovho behu zúčastniť, zvolili indoor cyklistiku ako náhradu pre účasť v preteku.


Ak sa pozrieme na vývoj outdoor cyklistiky v Nemecku, Veľkej Británii a Švédsku, krivka prezradí zvýšený pohyb na bicykli vonku. Len v Nemecku vidíme nárast o 153%. V rovnakom období vlani, zaznamenalo Nemecko iba 36% nárast. Priebeh krivky vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku má súvislosť s nariadeniami obmedzujúcimi vonkajší pobyt a s ich dodržiavaním.


Všeobecné fitness aktivity

Môžete samozrejme namietať, že nie každý je cyklista a nie každý má k dispozícii indoor cyklistický trenažér. Nasledujúci graf sa zameriava na všeobecné fitness aktivity, ako sú cvičenia na eliptickom trenažéri, fitness cvičenie, indoor veslovanie, chôdza do schodov alebo posilňovanie.


Taliansko zaznamenalo 105% nárast fitness aktivít pri porovnaní obdobia pred a po nariadení o obmedzení pohybu. Ľudia vo Francúzsku, Španielsku a Veľkej Británii v sledovanom období tiež vykázali nárast fitness aktivít, konkrétne o 80%, 93% a 8%. Zdá sa, že dáta naznačujú, že ľudia žijúci v krajinách s najtvrdším obmedzením pohybu, hľadajú spôsoby, ako si cez nepriaznivé podmienky zachovať pravidelný pohyb.

Beh

A čo beh? Beh patrí k najobľúbenejším jarným športovým aktivitám. V Španielsku a Taliansku, kde boli obmedzenia zo sledovaných krajín najtvrdšie, klesol počet voľných výbehov o 68% a 42%.

Hlbšia analýza dát prezrádza, že ľudia v krajinách s najvyššími obmedzeniami nahrádzajú beh vonku behom na bežeckých pásoch a v mnohých prípadoch aj virtuálnym behom. Taliani, Španieli a Francúzi zaznamenali indoor bežecké aktivity v rekordných počtoch, s nárastom o 130%, 84% a 18%.Čo sa v rovnakom období deje s bežcami v Nemecku, Švédsku a Veľkej Británii? Údaje nám hovoria, že menia svoje návyky. Bežci, ktorí zostali pri behaní vonku skrátili zabehnuté vzdialenosti. Z toho môžeme usúdiť, že aj Nemci, Švédi a bežci vo Veľkej Británii sa aj napriek voľnejším reštrikciam snažia dobrovoľne obmedziť svoj vonkajší pohyb. Takže zatiaľ čo v krajinách so silnými reštrikciami rastie počet tréningov na bežeckých pásoch, v krajinách s voľnejšími nariadeniami sa stále behá vonku, len v týchto dňoch na kratších trasách v blízkosti domova

Chôdza do schodov

Poslednou sledovanou aktivitou je počet vystúpaných poschodí. V tomto prípade sa jedná o vyhodnotenie chôdze do schodov, nie o záznamy z tréningu na pohyblivých schodoch, ktoré sa niekedy vyskytujú vo fitness centrách a ktoré boli zahrnuté do vyhodnotenia všeobecných fitness aktivít. Podľa záznamov sa dá súdiť, že ľudia vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku behajú oveľa viac, než predtým, hore a dole po schodoch v bytoch alebo domoch. Vo Francúzsku sa výsledky zvýšili o 103%. V Taliansku to bolo 572%. A v Španielsku o neuveriteľných 900%.

Zo všetkých zmien trendov sú výsledky chôdze do schodov asi najzaujímavejšie a povzbudivé. Napriek prikázaným obmedzeniam, rekordný počet ľudí odmieta obmedziť pohyb a svoje fyzické zdravie. Žiadne fitness vybavenie? Žiadny problém. Stále existujú schody.

Záver

Každá krajina zažíva obmedzenia pohybu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach. Hoci by sa dalo očakávať, že obmedzenie pohybu povedie všeobecne k významne nižšej úrovni športových aktivít, záznamy z tréningových denníkov prezrádzajú, že ľudia si aj v ťažkej dobe dokážu nájsť spôsob, ako zostať v pohybe.

Vyššie uvedená analýza môže byť čiastočne ovplyvnená špecifickým výberom len určitej časti populácie využívajúcej chytré hodinky značky Garmin. Hodinky značky Garmin sú zamerané na ľudí, ktorí vyznávajú aktívny životný štýl a majú k pohybu bližšie.

9.5.2020   /   Bežecká škola   /   Autor: garmin.cz, mv   /    Foto: Bigstock, garmin.cz

Ďalšie články