Kĺbová výživa: Preventívne chráni i regeneruje

Kĺbová výživa: Preventívne chráni i regeneruje
Nie každý bežec má to šťastie, že v príbehu svojich predkov do hĺbky generácií nenachádza predikciu problémov s kĺbmi. A tak si musí pomôcť, aby netrpel a užíval si beh ako rozkoš. Preto nezaškodí pripomenúť portfólio povolených výživových doplnkov, ktoré pozitívne výsledky individuálneho aj skupinového bežeckého tréningu vo významnej záťaži urýchlia a zlepšia jeho účinky.
Pozor na preťažovanie a chybné zaťažovanie kĺbov

Kĺbové spojenia pohybového aparátu bežca (bedrá, kolená, ale aj chrbtica a kĺby nôh), na ktoré výrazne vplýva jeho hmotnosť (váha) a okruhy zaťaženia, znášajú všetky otrasy pri viac alebo menej prudkých zmenách polohy jeho tela (šprinty, skoky, výskoky, dopady a podobne). Najviac dostávajú zabrať práve v zimných mesiacoch. Informácie o stave, polohe, činnosti kĺbu a podobných situáciách sú „monitorované” kĺbovými receptormi – vnímavými miestečkami, ku ktorým patria: guľôčkovité telieska zachytávajúce napätie kĺbového puzdra, drobné kužeľovité útvary rýchlo sa prispôsobujúce podnetu, vretenovité telieska hlásiace napätie väzív a voľné nervové zakončenia v stene kĺbového puzdra, ktorých dráždením sa vyvolá pocit bolesti. Cievne zásobenie kĺbu tvoria siete krvných a lymfatických tepien, iba kĺbová chrupavka – „poťah hlavice a jamky“ – nemá vlastné cievne a nervové vyživovanie.

Chrupavka je súčasťou podporných tkanív a pri mechanickej záťaži odpovedá predovšetkým na zmeny tlaku. Povrch kĺbov je tvorený hyalínnou chrupavkou, ktorá znesie tlak až 1,5 kg na 1 mm a je zložená z chrupkových buniek (chondrocytov) a medzibunkovej hmoty obsahujúcej okrem základnej hmoty aj vlákna v sieťovitom usporiadaní, čo je fakt pre jej funkciu veľmi dôležitý. Výživa chrupavky je vyriešená transportom z kĺbovej tekutiny, ktorej súčasti z nej prenikajú do chrupavky vtlačením pri pohybe kĺbu. Pri tomto pohybe zároveň nastáva vytláčanie tekutiny s obsahom odpadových látok z chrupavky. Tomuto celému pochodu výživy hovoríme kĺbová chrupková pumpa.

Bežec sa za normálnych okolností snaží udržiavať v kĺbe rovnováhu medzi zaťažením a regeneráciou. Dlhodobému zaťaženiu sa dokáže viac-menej prispôsobiť, ale preťažovanie a chybné zaťažovanie spôsobuje poškodenie chrupavky kĺbu. Schopnosť zvládať preťaženie je pri tomto tkanive nižšia ako pri väzive aj z dôvodov už spomínanej komplikovanej výživy.

Zároveň s pribúdajúcim vekom (už po dvadsiatom roku života) ubúda obsah vody v chrupavke, čo limituje jej pružnosť. Mení sa aj množstvo a kvalita kĺbovej tekutiny – maziva a to taktiež spôsobuje znižovanie elasticity. Okrem toho – pri zápalových a infekčných procesoch v kĺboch, ktoré nebývajú u bežeckých nadšencov až také zriedkavé, sa uvoľňujú deštrukčné látky, napádajú chrupavku a vytvárajú z nej terén menej znášajúci zaťaženie a preťažovanie. Okrem týchto biologických faktorov sa uplatňujú na poškodzovaní chrupavky bedrového a kolenného kĺbu aj mechanické faktory – úrazy a drobné poškodenia samotnej chrupavky, akútne preťaženie a prudké striedanie typu zaťaženia, chronické preťaženie, následky získaných alebo vrodených deformít panvy, bedrového a kolenného kĺbu a poúrazové poškodenia iných štruktúr (väzivá, svaly, kosti).
Zradné drobné poškodenia

Drobné poškodenie (mikrotrauma) je vlastne úraz minimálnej intenzity, ktorý väčšinou ani nevyvoláva náhle porušenie zdravia a organizmus bežca si ho „ani nevšimne“. Dobre trénovaný jedinec prostredníctvom zapojenia náhradných mechanizmov dokáže preklenúť problematický stav tak, že je schopný pokračovať v zraňujúcej činnosti, ktorá naďalej postihnutý kĺb deštruuje. Nezriedka takéto mikrozranenie nepovažuje za hodné liečby, prípadne si drobné ťažkosti „prekryje“ užívaním tabletiek proti bolesti a zápalu. To je veľké a často podceňované riziko mikrotraumy.

Postupom času vzniká chronické poškodenie chrupavky, príznaky sú relatívne malé a nevyvolávajú potrebu prerušenia zraňujúcich pohybov. To všetko len zvýrazňuje potrebu dôsledného vyhľadávania, liečenia a doliečovania úrazov a drobných poranení, význam rehabilitácie a regenerácie a odstraňovania ďalších rizikových faktorov. Celý problém vzniku včasnej artrózy zvyšuje ešte existencia vrodených kĺbových deformít (niekedy sú to „len“ nohy do X či do O alebo ploché chodidlá, nehovoriac o „nepovšimnutých“ vrodených poškodeniach bedrového a kolenného kĺbu alebo chrbtice), ktoré síce v mladom veku bežec dokázal kompenzovať náhradnými mechanizmami, ale v čase dospelosti a zrelého veku to nie je možné…
Kĺbová výživa – preventívne chráni i regeneruje

Práve pre spomenuté problémy sú tu k dispozícii prostriedky aktívnej ochrany pohybového aparátu, v ktorých jednoznačne dominuje kĺbová výživa s obsahom špecifických látok, ktorá pomáha obnovovať väzivá i kĺbové spoje, podporuje regeneráciu chrupaviek a lepšiu pohybovú schopnosť, je účinnou prevenciou úrazov a znižuje bolestivosť kĺbov, väzív a šliach. Obsahuje zložky ako glukozamín, chondroitín či MSM (metylsulfonylmetán) spolu s ďalšími výživnými látkami, vitamínmi a minerálmi, podstatnými pre výživu kĺbov.

Glukozamín vytvára štrukturálne zložky kĺbových chrupaviek, chondroitín stimuluje produkciu látok dôležitých pre kĺbovú chrupavku a zlepšuje jej mechanické a elastické vlastnosti. MSM (metylsulfonylmetán) obsahujúci organickú síru napomáha zvláčňovať vnútorné väzivové a chrupkové tkanivá, ktoré sú potom pružnejšie aj odolnejšie – deficit síry má totiž na svedomí neschopnosť organizmu obnovovať poškodené tkanivo.

Hlavnou funkciou kĺbovej výživy je teda podpora tvorby originálnej kĺbovej tekutiny – „mazadla“ – a regenerácie poškodených chrupkovitých častí, čím sa zlepšuje aktívna aj pasívna pohyblivosť v kĺbe. Všetky jej spomínané zložky majú výrazný vplyv na znižovanie opotrebovania aj degenerácie kĺbových štruktúr. Udržiavajú pružnosť a funkčnosť chrupavky a pôsobia zároveň proti bolesti aj protizápalovo, čo znižuje potrebu užívania liekov a chráni vnútorné prostredie organizmu.
25.7.2023   /   Bežecká škola   /   Autor: Pavel Malovič   /    Foto: Bigstock

Ďalšie články