Čo to je dehydratácia, ako nás môže postihnúť?

Čo to je dehydratácia, ako nás môže postihnúť?
Dehydratácia je stav, kedy nastáva nadmerný úbytok tekutín, hlavne mimobunkových. Závažné prejavy môžeme pozorovať, ak množstvo tekutiny v tele poklesne o viac ako 6%.

Rozoznávame dehydratáciu:

    hypertonickú
    izotonickú
    hypotonickú

Skôr ako pristúpime k popisu jednotlivých stavov dehydratácie, vysvetlíme si pojem osmotická aktivita tekutín v organizme. V mimobunkovej tekutine je hlavným iónom sodík a vo vnútrobunkovej tekutine draslík.

Tieto ióny sú v určitých koncentráciách. To znamená, že napr na 1 ml tekutiny pripadá určitý, konštantný počet iónov daného prvku. Pokiaľ je v danom množstve tekutiny viac iónov, ako je stanovená norma pre túto tekutinu, stáva sa táto tekutina hyperosmolárnou voči norme. Tento stav nastane pri úbytku tekutiny a zachovanom počte iónov.

Ak je však na jednotku množstva tekutiny menej iónov, ako je norma, stáva sa táto tekutina hypoosmolárnou. Táto situácia sa prejaví pri zvyšovaní množstva tekutiny bez adekvátneho príjmu iónov.

Nutné ešte uviesť, ako sa správajú dve tekutiny o rôznej koncentrácii iónov, pokiaľ sa dostanú do styku. Tekutina, ktorá je menej koncentrovaná, poskytne vodu tekutine koncentrovanejšiu, čím sa obe koncentrácie vyrovnajú a vzniká tekutina s homogénne rozloženými iónmi. Prúdenie vody z menej koncentrovaného roztoku do viac koncentrovaného je nazývaný osmotický gradient alebo tiež koncentračný spád.

Hypertonická dehydratácia


je stav, kedy sa znižuje objem mimobunkovej i vnútrobunkovej tekutiny.

Príčiny:
 • malý prísun tekutín pri ich nedostatku. Dochádza k tomu pri extrémnych teplotných podmienkach a veľkom energetickom výdaji bez adekvátnej náhrady tekutín. Ďalej môžu takto trpieť ľudia, ktorí nemôžu prijímať tekutiny z rôznych patologických príčin.
 • straty hypotonickej tekutiny pri horúčkach, hnačkách, cukrovke.
 • niektoré obličkové ochorenia.

Prejavy hypertonickej dehydratácie

Odvážením pred a po tréningu môžete určiť, koľko tekutiny ste vypotili a do akej miery ste dehydratovaný. Cieľom by malo byť vyrovnať straty tekutín zodpovedajúcim príjmom. Tým zabránite dehydratácii.

Izotonická dehydratácia


je izolovaná strata mimobunkovej tekutiny. Vnútrobunková tekutina sa nemení.

Príčiny:

Straty tekutín z tráviaceho ústrojenstva (zvracanie, hnačka, atď).
 • krvácavé stavy
 • veľké potenie
 • rozsiahle popáleniny
 • použitie diuretík
 • niektoré obličkové ochorenia
 • rýchla tvorba výpotkov
Prejavy:
 •  únava    
 • apatia
 • poruchy vedomia až bezvedomie
 • zvýšená akcia srdca
 • pokles krvného tlaku
 • rozvoj šoku

Hypotonická dehydratácia:


je znížený objem mimobunkovej tekutiny a zvýšený objem vnútrobunkovej tekutiny.

Príčiny:


straty soli
 • pri niektorých obličkových ochoreniach
 • nedostatočnosti nadobličiek
 • poruchách centrálnej nervovej sústavy
 • vysokých dávkach diuretík
 • dlhodobej neslanej diéte
Nahradenie väčších strát tekutín iba vodou
 • pri zvracaní
 • hnačkách
 • športových výkonoch
 • prácu v horúčave
Prejavy:

Pokles krvného tlaku
 •  ortostatické poruchy
 • poruchy plnenia žíl,
 • studená cyanotická (modrastá) koža, čo svedčí o nebezpečenstve rozvoja šoku
 • znížený tonus tkanív
Správne hospodárenie s tekutinami, mikroživinami (minerály, vitamíny) a s energiou je preto prvým predpokladom zdravia a výkonnosti človeka, tým viac to platí pre každého športovca. Znamená to použitie správneho nápoja v správnom množstve, zložení a v správny čas. To znamená v správnom čase pred, počas a po športovom výkone. Vhodnou voľbou nápoja môžeme poskytnúť organizmu, či už pri fyzickej alebo psychickej námahe, potrebné množstvo tekutín, energie, vitamínov, ióntov, stopových prvkov. Tým docielime v čo najkratšej dobe odstránenie únavy a obnovenie optimálnej kondície. Z tohto dôvodu je potrebné piť špeciálne nápoje s obsahom iónov (iónové nápoje), vitamínov (vitamínové nápoje), energetické nápoje.

Je veľmi dôležité vedieť, aký nápoj zvoliť pred, počas a po výkone. Určite nemožno súhlasiť s tvrdením niektorých výrobcov, že ich nápoj je univerzálny. Univerzálny ionový nápoj neexistuje!.

Iónové nápoje môžeme rozdeliť podľa:


Osmolarita - koncentrácia iónov na:

Hypertonické - majú väčšiu koncentráciu iónov ako krv - napr kolové nápoje, sladké limonády

Izotonické - majú rovnakú koncentráciu iónov ako krv.

Obsah iónov


pomer jednotlivých iónov v nápoji je veľmi dôležitý. Každý ionový nápoj by mal obsahovať tieto ióny: sodík, draslík, horčík, vápnik, chlór, fosfor.

Pomer jednotlivých iónov


Pomer jednotlivých iónov určuje vhodnosť nápoja pred, pri a po výkone

 • pred a pri výkone by mal byť pomer sodíka: draslíka 3 - 4:1
 • sodíka ku draslíka plus horčíka a vápnika 3:1
 • Po výkone by mal byť pomer sodíka ku draslíku 1: 3 - 4

Formy minerálnych látok v nápojoch


Ióny sa nachádzajú v športových nápojoch v rôznych formách, napríklad chloridov, uhličitanov, fosforečnanov, síranov, organických zlúčenín (aspartát, glukonátu, laktátu, atď). Za najlepšie riešenie formy prijímaných minerálnych látok je dnes považované prijímania iónov vo forme tzv chelátov (organická forma minerálne látky). V minerálnych vodách sú minerálne látky vo forme anorganických solí. Tvrdiť však, že cheláty sú absolútne najlepšie, by nebolo taky správne. Rozhodujúce pre formu, v akej je minerál dodávaný, je jeho vstrebateľnosť. Ukazuje sa, že pre každý minerál je vhodná iná forma zlúčeniny pre podanie ústami.

Regeneračné nápoje


Nápoje obsahujúce dôležité živiny, vrátane esenciálnych aminokyselín, sacharidov, minerálnych látok a vitamínov významných predovšetkým pre udržanie kondície a regeneráciu organizmu.

Mlieko


Osobne si rád mlieko dám napríklad hneď po maratóne. Alebo po tréningu vo veľmi horúcich dňoch. Mlieko má totiž okrem iného aj chladiacu schopnosť a ja občas potrebujem schladiť :).

Na úplný záver k pitnému režimu pri pretekoch


Vhodnejšie je piť teplé nápoje ako studené, nemyslím tým teplú vodu, o ktorej sa už mnohí pri maratóne presvedčili, že to nie je to pravé :). Na druhú stranu, aj v teplom počasí nie je od veci si dať na občerstvovačke teplý čaj alebo bujón, ak sú k dostaniu.
14.6.2013   /   Bežecká škola   /   Autor: Miloš Škorpil

Ďalšie články